Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Реклама

За мен

Завършила "Управление здравни грижи" в МУ-Плевен. Зам. председател на БАПЗГ-РК Плевен .

Медицинска сестра с 45 г. опит,от които 21 г., като старша медицинска сестра при Окръжна стоматологична поликлиника в Плевен .След закриването на п-ката до 2015г. в Общинско детско здравеопазване. 

Участник в програма HOPE по линия на Брюксел -"Нови знания, нови умения" в Испания и Португалия. 

За изключителния си професионализъм след проведен Национален конкурс през 2011 година е обявена за ”Професионалист на годината” и й е връчена статуетка на тракийската акушерка „Лесес Кепра” – най-високата награда, която връчва УС на БАПЗГ.

Началникът на ВМА удостоен от президента със звание . Началникът на Военномедицинска академия бригаден генерал проф. Николай Петров бе удостоен със званието "генерал-майор". Пагоните му бяха връчени от президента и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Росен Плевнелиев по време на тържествена церемония, състояла се на 5 май 2015 г., в Гербовата зала на Президентството. Господин генерал-майор, пожелавам Ви да запазите същата усърдност, честност и последователност, за да продължите с провеждането на необходимите реформи във Военномедицинска академия, за да я изградите като ефективно и модерно лечебно заведение в служба на народа и нашите военнослужещи, обърна се държавният глава към началника на ВМА.
ДО ЦЕЛТА СЕ СТИГА НЕ КАТО СЕ БЪРЗА , А КАТО НЕ СЕ СПИРА. Днес 12 декември от 9.30 ч.2015г.се проведе обучение на мед.сестри от общинско детско здравеопазване на тема: „Възпалителни заболявания на горните дихателни пътища.Усложнения.Поведение на мед. сестра”с лектор д-р Георги Николов – гл. асистент в УМБАЛ „ Д-р Георги Странски „ Основната задача на продължаващото обучение е да надгражда, разширява, усъвършенства и адаптира базисната образователна и професионална подготовка и основните умения. И най-доброто обучение на здравните специалисти вече не е в състояние да осигури толкова голям ресурс и да гарантира валидността на подготовката до края на професионалната им кариера. За да може здравните професионалисти да бъдат адекватни на новостите, произтичащи от социално-икономическите промени и реформата в здравеопазването, те трябва постоянно да обогатяват и развиват знанията и уменията си. Продължаващото обучение предполага развитието на медицинските специалисти и е основа за професионално израстване и развитие на личността и дейността им. Ученето през целия живот се утвърждава и като приоритет на реформата в здравеопазването. Организаторите благодарят на Георг Спартански- кмет на Община Плевен за разрешението обучението да се проведе в зала „Гена Димитрова”.Благодарност и към д-р Николов от УНГ Клиника, който изключително добре и синтезирано поднесе материала и търпеливо изслушваше и изчерпателно отговаряше на зададените въпроси. След приключване на обучението се проведе събрание на което бяха избрани делегати за общото събрание на БАПЗГ-Плевен през месец февруари..
ДО ЦЕЛТА СЕ СТИГА НЕ КАТО СЕ БЪРЗА , А КАТО НЕ СЕ СПИРА. На 25.02. 2017г. в зала „Гена Димитрова” се проведе СДО на професионалистите по здравни грижи от Общинско детско здравеопазване ТЕМА „Сестрински грижи за деца с диабет в училищата и детските заведения“ Лектор: Маргарита Иванова – преподавател във ФЗГ на МУ - Плевен .

Опит

5800, Плевен, бул. Г.Кочев № 6
35964890608
Работи с осигурител

Образование

Медицинска сестра
Социална медицина и здравен мениджмънт

Специалности

Медицинска сестра

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели