За мен

Завършила "Управление на здравни грижи" в Плевен. Главна медицинска сестра при ВМА-МБАЛ-Плевен.

Специализация по психиатрия. Работила 14 г., като старша сестра в Клиника по психиатрия при УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен. Зам.-председател на РК на БАПЗГ - Плевен. 

Опит

5800, Плевен, България, бул. Г.Кочев № 6
35964890604
Работи с осигурител

Образование

Медицинска сестра
Акушерство и гинекология
Алергология
Анестезиология и реанимация
Вътрешни болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Други мед. специалности
Ендокринология
Инфекциозни болести
Кардиология
Клинична лаборатория и микробиология
Медицински сестри
Социална медицина и здравен мениджмънт
Неврология
Неврохирургия
Медицинска генетика и ембриология
Нефрология
Онкология
Ортопедия и травматология
Патология
Очни болести
Педиатрия
Психиатрия
Белодробни болести
Ревматология
Образна диагностика
Спешна медицина
Дентална медицина (стоматология)
Спортна медицина
Съдова хирургия
Токсикология
УНГ
Урология
Фармация
Физиотерапия и рехабилитация
Хематология
Хирургия
Хранене и диететика

Специалности

Медицинска сестра
Медицински сестри

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb