За мен

Д-р Антонина Кардашева е член на УС на БАТР. Магистър по психология от Софийски университет „Св. Климент Охридски” по две специалности: Медицинска психология и Психотерапия и доктор на психологическите науки.

Психологично консултиране и психотерапия

Д- р Антонина Кардашева, д.н.

психолог – психотерапевт

При откриването на специализиран кабинет по психологично консултиране и психотерапия е заложена идеята да се предостави специална грижа за здравето на хората, чрез която ние се стремим да помогнем всички клиенти да рационализират трудностите в живота и преодолеят житейските и психични кризи. Нашето желание е да допринесем едновременно за подобряване на личното благополучие на всеки клиент, здравето и пълноценното му социално интегриране и дълготрайно адаптиране.

Ако се чувствате претоварени или разочаровани от очакванията в живота си, или знаете, че сте извън равновесие и искате да научите повече за това как да се справят с различни преживявания от живота си, ние можем да ви помогнем да ревизирате или затвърдите Вашите индивидуални ценности, личен стил и начини на поведение, за да бъдат по-гъвкави и адаптивни. Това ще постигнем чрез различни подкрепящи методи: психодиагностика, индивидуално и семейно консултиране, и психотерапия.

Психодиагностиката е област от психологията, която разработва методите за откриване и измерване на индивидуално-психологческите особености на личността. В медицинския център предлагаме психодиагностика за деца и възрастни чрез стандартизиран и адаптиран за България методологически инструментариум.

Психологичното консултиране е активен метод за анализ на конкретни жизнени проблеми и кризи, чрез който се предоставя възможност на клиента да споделя за настъпилите поведенчески и емоционални промени. В терапевтичната рамка на срещите се използват различни консултативни техники – динамично-ориентирани, центрирани към личността, когнитивно-поведенчески, когнитивно-аналитични и други, които се прилагат в безопасно, подкрепящо и конфиденциално пространство.

Психотерапията е психологичен лечебен метод, който на емоционално, когнитивно и поведенческо ниво благоприятно повлиява психичните и психосоматичните разстройства. Психотерапията допринася за преосмисляне на жизнените проблеми на клиента и идентифициране на активни стратегии за възстановяване на афективното равновесие и развитие на личността. Психотерапевтичните методи, които се използват в терапевтичния процес се адаптират към всеки индивидуален случай и клиент.

Ако се породят сериозни различия между членовете във вашето семейство – деца, партньор, родители, ние можем да подходим към проблемите ви с различни предложения за семейна или фамилна психотерапия. Семейната психотерапията е съзнателен активен процес на взаимодействие с психологични вербални и невербални средства върху поведенческите разстройства и състояние на душевен дискомфорт с цел да се постигне хармония между членовете на семейството. Семейната терапия е ориентирана към работа както с цялото семейство, така и към отделните членове в него. В този смисъл ефектите от семейната терапия ще рефлектира и променя благоприятно отношенията в семейната система. Чрез обсъждане на различни гледни точки на членовете на семейството, ние ще подпомогнем да намерите най-подходящия тип взаимоотношения за вашето семейство.

Можете да ползвате услугите за детско психологично консултиране и психотерапия. Статистиката от съвременните изследвания посочва силно влошаване на детското психично здраве, зачестили поведенчески проблеми в детството. Най-широко разпространените нарушения в детска възраст са: агресия, хиперактивност с дефицит на вниманието, детски страхове /нощни страхове, страх от раздяла, училищна фобия, трудности в ученето и усвояването на умения и нараснала тенденция към депресия. Една от най-популярните и ефективни форми на терапевтично взаимодействие с деца, която е в основата на нашето желание да подпомогнем детето ви да преодолее трудностите от етапа на развитието си е игровата психотерапия, арт-терапията и терапия с приказки.

Към пакета от психологични и психотерапевтични услуги са предвидени още изготвяне на индивидуална психотерапевтична програма за насърчаване на здравето за всички възрасти, диагностициране на нивата на стресов толеранс и индивидуална програма със стратегии за преодоляване на стреса, индивидуална терапия на емоционалните разстройства и свързаните с тях поведенчески реакции, чрез разработване на решения за различните предизвикателства на живота.

Опит

1000, София, България, жк Борово, ул. Ястребец 11
Платен прием
Самонараняването като защитен механизъм
Самонараняването като защитен механизъм

                                                                         СамонараняванетоЕдин от...

Как да си направим емоционален бюджет и има ли счетоводство на чувствата? /ВИДЕО/
Как да си направим емоционален бюджет и има ли счетоводство на чувствата? /ВИДЕО/

Доверете се на д-р Антонина Кардашева и научете как да управлявате своите лични емоционални инвес...

Публикации

Самонараняването като защитен механизъм
Самонараняването като защитен механизъм
Публикация
Как да си направим емоционален бюджет и има ли счетоводство на чувствата? /ВИДЕО/
Как да си направим емоционален бюджет и има ли счето...
Публикация
Какво знаем за децата?
Какво знаем за децата?

Ако внимателно наблюдаваме малките деца наистина ще видим, че те са винаги заети и силно мотивира...