За мен

Д-р Стоянова е завършила медицина 2014г и работи в КОЦ отделение медицинска онкология

.