За мен

Д-р Ташев е водещ специалист в клиниката по детска хирургия в УМБАЛ "Св. Георги".

Завършва медицина в Медицински университет в Пловдив през 1975 г. 

След дипломирането си работи във факултета по медицина в Пазарджик, филиал на МУ-Пловдив.

В клиниката по детска хирургия започва работа през 1980 г. Специалност по хирургия придобива през 1986 г., а по детска хирургия - през 2002 г. 

Занимава се с всички видове ехографски изследвания.

Практикувал е и в областта на урологията.