За мен

Завършил МУ-Плевен. Специалист по ортопедия и травматология.

Работи в отделение по ортопедия и травматология при ВМА-МБАЛ-Плевен.