За мен

Завършил МУ-Плевен. Специалист по ортопедия и травматология.

Работи в отделение по ортопедия и травматология при ВМА-МБАЛ-Плевен.

Опит

5800, Плевен, България, бул. Г.Кочев № 6
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Вторник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Работи с осигурител