За мен

Д-р Копаранова е специалист по кардиология от 2005г.

  • Завършила е медицина в МУ Пловдив 
  • През 1999г. има взета специалност по вътрешни болести
  • Притежава сертификати за курсове по кардиология и вътрешни болести

Опит

4000, Пловдив, България, бул. България 234
Работи по график
Работи с осигурител

Образование

Кардиология
Вътрешни болести

Специалности

Кардиология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb