За мен

Д-р Боряна Чомпалова е специалист ВБ и Кардиология

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив. През 1984 г. придобива специалност "Вътрешни болести" и "Кардиология" през 1992 г. 

През 2006 г. завършва следдипломна квалификация по "Здравен мениджмънт". 

От 1985 г. работи в ІV-то Вътрешно отделение по кардиология на МБАЛ- Пловдив. От 1998 г.  да април 2021  е началник на отделението. 

От 2018 година работи в АИПСМП по ВБ и Кардиология- Пловдив ул Митрополит Панарет 6

Член  е на Българското дружество по кардиология и на ESC, кандидат специалист по Клинична хипертония към ЕSС, член на Фармако-терапевтичната група към Българското кардиологично дружество, на Българската асоциация по ултразвук в медицината, Българската асоциация за клинични проучвания. От 2007г. е член на ICR London. ти. 

Има публикации в списанията "Наука и кардиология", "Медицински преглед", "Мединфо", "Кардиология", "Българска медицинска практика", Рецептор, Епидемиология, съавтор на постери, участия в научни сесии.

Удостоена със званието „Значка на град Пловдив " през 2003 г.

Опит

4000, Пловдив, България, ул Митрополит Панарет 6
д-р Боряна Чомпалова създаде статус
2017
Проф. Момеков: Ресвератролът припомня на туморната клетка, че може да умре (видео)
Проф. Момеков: Ресвератролът припомня на туморната клетка, че може да умре (видео)

Ресвератрол е антиоксидант, който е обект на интензивни проучвания подобно на някои други растите...

Проф. Момеков: Ресвератролът припо...