За мен

Д-р Боряна Чомпалова е началник на 2- ро отделение кардиология- МБАЛ "Пловдив".

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив. През 1984 г. придобива специалност "Вътрешни болести" и "Кардиология" през 1992 г. 

През 2006 г. завършва следдипломна квалификация по "Здравен мениджмънт". 

От 1985 г. работи в ІV-то Вътрешно отделение по кардиология на МБАЛ- Пловдив. От 1998 г. е началник на отделението.

Член е на Българското дружество по кардиология и на ESC, кандидат специалист по Клинична хипертония към ЕSС, член на Фармако-терапевтичната група към Българското кардиологично дружество, на Българската асоциация по ултразвук в медицината, Българската асоциация за клинични проучвания. От 2007г. е член на ICR London. ти. Ръководител на следдипломна лекарска специализация по кардиология.

Има публикации в списанията "Наука и кардиология", "Медицински преглед", "Мединфо", "Кардиология", "Българска медицинска практика", Рецептор, Епидемиология, съавтор на постери, участия в научни сесии.

Удостоена със званието „Значка на град Пловдив " през 2003 г.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. България 234
35932961794
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 14:30

Вторник

07:30 - 14:30

Сряда

07:30 - 14:30

Четвъртък

07:30 - 14:30

Петък

07:30 - 14:30

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

Кардиология
Вътрешни болести
Кардиология

Специалности

Кардиология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb