За мен

Д-р Димитрова е лекар по специалност Неврология. Изследване доплерова диагностика

.