За мен

Завършил МУ-Плевен, специалист по психиатрия. Управител на МЦ "Апекс" и хосписи "Св.Лазар".

Интереси в областта на психиатрията, социалната рехабилитация и социални дейности.