За мен

Специалист по микробиология с по-конкретна насоченост към проблемите на идентификацията и резистентността на клинично значими патогени

  • Специалист по микробиология от 1979 г.
  • Над 20 години е ръководила Централна микробиологична лаборатория в УМБАЛ Александровска.
  • Участвала в научно-преподавателската дейност на Катедра по микробиология към МФ на МУ - София.
  • Има над 100 научни публикации у нас и в чужбина.
  • Ръководила европейски програми по бактериална антибиотична резистентност и антибиотична консумация (EARS-net, ESAC-net).

Опит

1000, София, България, бул. България 49А
35924051904
Платен прием
Работи с осигурител