За мен

Кабинета извършва следните дейности -

Заболявания на централната и периферна нервни системи:

-Състояния след мозъчен инсулти

-Главоболия-мигрени,тензионни главоболия,хормонално-зависими главоболия

-Дискогенни заболявания-дискови хернии,радикулопатии

-Вертижни синдроми-с централен и периферен произход,шум в ушите

-Дегеративни заболявания-деменции и други