За мен

Мария Иванова е лаборант при УМБАЛ "Проф.д-р Стоян Киркович" в отделение Клинична лаборатория и при МЦ Селена-Л ЕООД

.