За мен

специалист хирург

Завършва медицина в Медицински Университет – гр. София през 2005г.

Придобива специалност "Хирургия" през 2014г. в МУ - гр. София

Опит

8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 73
Работи с осигурител