За мен

Д-р Симеонов е акушер-гинеколог в МБАЛ-Пловдив.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив. Специалност придобива през 1986 г. До момента има 37 години стаж. 

Бил е завеждащ отделение по акушерство и гинекология в МБАЛ-Първомай. След това практикува в Специализирана болница по патологична бременност, стерилитет и репродуктивни проблеми в Пловдив. 

В МБАЛ-Пловдив е на работа е от 1997 г. Дава консултации в отделението но акушерство и гинекология по график.

В практиката си е насочен към диагностика и лечение в областта на репродуктивното здраве.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. България 234
35932905343
Платен прием
Работи с осигурител