За мен

специалист по "Нервни болести"; ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Нервни Болести" в МУ - гр. София