За мен

Завършил медицина в МУ-Плевен. Специалист по анестезиология и реанимация.

Управител на МБАЛ-Червен бряг.