За мен

Завършил медицина в МУ-Плевен. Специалист по анестезиология и реанимация.

Управител на МБАЛ-Червен бряг. 

Опит

5980, Червен бряг, България, ул. Яне Сандански 61
Работи с осигурител