За мен

Д-р Тодоров е практикуващ коремен хирург, проктолог от 1996 г. и главен асистент към Катедрата по Пропедевтика на Хирургическите болести към МУ Пловдив от 2012 г.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив. Специалност по обща хирургия придобива през 2000 г. в София. 

От 1996 г. е ординатор в клиниката по Обща хирургия в колопроктология. От 2000 до 2007 г. е хоноруван асистент към Катедрата по Пропедевтика на Хирургическите болести. През 2011 г. защитава дисертация за придобиване на образователна и научна степен «ДОКТОР» по Обща Хирургия с шифър 03.01.37 – 2012, Медицински Университет, Пловдив. От същата година е редовен асистент към Катедрата по Пропедевтика на Хирургическите болести към МУ Пловдив. От 2012 г. е главен асистент към Катедрата по Пропедевтика на Хирургическите болести към МУ Пловдив.

Има повече от 10 год. стаж в областта на плановата и спешна хирургия

Следдипломни квалификации:

  • АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ – 2002, Медицински Университет, Пловдив.
  • ДОЛНА ЕНДОСКОПИЯ – 2002, Медицински Университет, Пловдив.
  • NEW FRONTIERS IN DIAGNOSIS AND MENAGEMENT OF GASTROINTESTINAL AND PANCREATIC DISEASES - postgraduate course – Athens, 2002
  • ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ - 2003, МБАЛ “Св. Анна “, София.
  • ЖЛЪЧНО ЧЕРНОДРОБНА И ПАНКРЕАТИЧНА ХИРУРГИЯ – 2003, Медицинска Академия, София.
  • CURRENT TRENDS AND DEVELOPMENTS IN THE MENAGEMENT OF ABDOMINAL MALIGNANCIES – postgraduate course – Athens, 2005
  • ОНКОЛОГИЯ – София, НОЦ 2007
  • ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ С БИОПСИЯ – 2009, Медицински Университет, Пловдив. Сертификат за правоспособност

Членува в Българско хирургическо дружество, Национален гастро-хирургичен клуб, Национална съсловна организация на лекарите хирурзи и в INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SURGEONS AND GASTROENTEROLOGISTS.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Кавала 20, ет. 8
359886727207
Дни за консултация

Понеделник

13:00 - 16:00

Сряда

13:00 - 16:00

Петък

13:00 - 16:00

Платен прием
Работи с осигурител