За мен

Завършва медицина в Плевен, през 1989 г. Специализира вътрешни болести в София.

Втора специализация пневмология и фтизиатрия - УМБАЛ-Плевен.