За мен

Специалист по образна диагностика. Завършил медицина в МУ-Плевен.

Допълнителни курсове и квалификации - ехография на коремни органи и гърда, мамография, Компютърна томография.