За мен

Завършила медицина в Плевен, специалист Вътрешни болести.

Работи в отделение по диализа в МБАЛ-Червен бряг.