За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по педиатрия.

Курс по Клинична хомеопатия.