За мен

Д-р Бадева-Петрова е специалист по гастроентерология от 1992г.

  • Завършила е медицина в МУ Пловдив през 1982г.
  • Работи в МБАЛ "Медлайн" от 3 години
  • Работила е като главен асистент във ВМИ 15 години
  • Завеждащ отделение в Девин 1 год.и половина
  • Сертификати по гастроентистинална ендоскопия 1 и 2 ниво и по ехография 1 и 2 ниво

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Филип Македонски 37
Работи с осигурител