За мен

Завършила в МУ-Плевен.

Работи в Хайфу център "Св.Марина"-Плевен.