г-жа Мими Костадинова Боярова, дм
г-жа Мими Костадинова Боярова, дм
Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия
Елеонора Михайлова
Елеонора Михайлова
Студент по дентална медицина
д-р Живко Станев
д-р Живко Станев
Обща дентална медицина
д-р Христо Мазнейков
д-р Христо Мазнейков
Ортопедия и травматология