За мен

Д-р Ивайло Митковски е възпитаник на Медицински университет "Проф. Параскев Стоянов" във Варна. Работи като ортопед-травматолог и като асистент в Катедрата по ортопедия и травматология на МУ -Варна. Специалист по ендопротезиране на големи стави.

Д-р Ивайло Митковски е възпитаник на Медицински университет "Проф. Параскев Стоянов" във Варна. Завършва магистърската си степен по медицина през 1992 г. През 1998 г. получава специалност "ортопедия и травматология". През 2006 г. в МУ - София придобива правоспособност по ендопротезиране на големи стави. Година по-късно преминава специализиран курс на обучение по артроскопска хирургия на раменната става в Медицински унивеситет – Кьолн.  Работи като асистент в Катедра "Ортопедия и травматология" на Медицинския университет във Варна. Извършва планова и спешна оперативна и неоперативна дейност в Клиниката по ортопедия и травматология на МБАЛ "Св. Анна" във Варна.

Ползва свободно английски и руски.

Опит

9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
35952821418
Високоспециализирана дейност по диагностиката, хирургичното лечение и рехабилитацията на заболяванията на опорно двигателния апарат и спешни травматологични състояния.
Дни за консултация

Понеделник

08:30 - 14:00

Вторник

08:30 - 14:00

Сряда

08:30 - 14:00

Четвъртък

08:30 - 14:00

Петък

08:30 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител
9000, Варна, България, Младост II м.р. 163
35952571818
Диагностика, лечение и рехабилитация на заболяванията на опорно двигателния апарат и спешни травматологични състояния.
Дни за консултация

Понеделник

14:30 - 18:00

Вторник

14:30 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител
9000, Варна, България, кв. Виница, ул. Найден Райков 2А
35952387900
Със записване на Регистратурата - хирургично лечение и рехабилитация на заболяванията на опорно двигателния апарат и спешни травматологични състояния
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ортопедия и травматология

Специалности

Ортопедия и травматология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb