Опит

експерт
1000, София, България, бул. Шипченски проход 65

Сертификати

ОП-08-01-Управление на инциденти v04
2018-02-21
KAM workshop
2018-09-25
BRAND BOOK
2018-09-25
SALES WORKSHOP
2018-09-25
Корпоративна култура и ценности - мениджмънт
2018-09-25
GDPR
2018-09-25
Корпоративна култура и ценности
2018-09-25
Лични данни на служителите в КредоУеб
2020-06-30 10:42:46
Тест към обучение "Практически мерки по киберсигурност"
2021-11-29 14:39:01

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb