За мен

Антоанета Борисова е консултант по кърмене и създател на Център за бременни жени в Пловдив.

  • Тя е бивш главен асистент в Катедра екология в УХТ Пловдив.
  • Карала е курсове за дула в Америка и в София.
  • Работила е като детегледачка в чужбина - 3 години.

Опит

4000, Пловдив, България, пл. Понеделник пазар Nо. 5, eт. 4, каб. 81
Работи с осигурител
Как ви се струват тези упражнения?
Стабилен гръбначен стълб без коремни преси
Стабилен гръбначен стълб без коремни преси

Kогато има някаква болка в кръста, физиотерапевтите дават упражнения за заздравяване на коремната...

Стабилен гръбначен стълб без корем...
Как ви се струват тези упражнения?
Стабилен гръбначен стълб без коремни преси
Стабилен гръбначен стълб без коремни преси

Kогато има някаква болка в кръста, физиотерапевтите дават упражнения за заздравяване на коремната...

Стабилен гръбначен стълб без корем...
К
Стабилен гръбначен стълб без коремни преси
Стабилен гръбначен стълб без коремни преси

Kогато има някаква болка в кръста, физиотерапевтите дават упражнения за заздравяване на коремната...

Стабилен гръбначен стълб без корем...
Стабилен гръбначен стълб без коремни преси
Стабилен гръбначен стълб без коремни преси

Kогато има някаква болка в кръста, физиотерапевтите дават упражнения за заздравяване на коремната...

Стабилен гръбначен стълб без корем...