За мен

Проф. Светлана Христова е началник на Клиниката по обща и клинична патология на Александровска болница и води Катедрата по обща и патология на МУ София.

От 2006 г. - началник на Клиниката по обща и клинична патология на Александровска болница. 

От 2009 г. - ръководител на Катедрата по обща и клинична патология, МФ, МУ-София.

През 2013 г. придобито научно звание “Професор”.

Специализации

1996 – обучение по ДНК количествен анализ, Becton-DickinsonInc., Лайден, Холандия; 

2010 – Международен курс по имунохистохимична диагностика на при карцином на стомаха, Targos Lab.,Касел, Германия, “Global pathology preceptorship programme” 

2013 - Международен курс по молекулярна патология при карцином на гърдата и стомаха, Targos Lab.,Касел, Германия, International standardization of HER2 testing – professional expert course”.

Членство в научни дружества

Член на Европейската асоциация на дружествата по цитология до 1995 г.

Секретар на секцията по цитопатология към НМДП в България за периода 1987-1995 г., до нейното закриване.

Зам. председател на ръководството на Българското дружество по патология - 2005-09 г.

Член на Европейската асоциация по патология (ESP).

Член на EUROPA DONNA – European Breast Cancer Coalition, Breast - unit in Bulgaria.

Проф. Христова има над 190 научни публикации и участия в Конференции и Конгреси. Цитирана е в 14 български и 273 чужди научни издания. 

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Платен прием
Работи с осигурител
Колоректален карциномХистологични и имунохистохимични прогностични и предиктивни характеристики (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
Колоректален карцином Хистологични и имунохистохимични прогностични и предиктивни характеристики ...

Цялата презентация можете да видите, като отворите прикачения по-долу файл.

Патоморфологична характеристика на простатния карцинома (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
Патоморфологична характеристика на простатния карцинома (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

Цялата презентация можете да видите, като отворите прикачения файл по-долу.

Публикации

Колоректален карциномХистологични и имунохистохимични прогностични и предиктивни характеристики (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
Колоректален карцином Хистологични и имунохистохимич...
Публикация
Патоморфологична характеристика на простатния карцинома (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
Патоморфологична характеристика на простатния карцин...
Публикация