За мен

Проф. Светлана Христова е началник на Клиниката по обща и клинична патология на Александровска болница и води Катедрата по обща и патология на МУ София.

От 2006 г. - началник на Клиниката по обща и клинична патология на Александровска болница. 

От 2009 г. - ръководител на Катедрата по обща и клинична патология, МФ, МУ-София.

През 2013 г. придобито научно звание “Професор”.

Специализации

1996 – обучение по ДНК количествен анализ, Becton-DickinsonInc., Лайден, Холандия; 

2010 – Международен курс по имунохистохимична диагностика на при карцином на стомаха, Targos Lab.,Касел, Германия, “Global pathology preceptorship programme” 

2013 - Международен курс по молекулярна патология при карцином на гърдата и стомаха, Targos Lab.,Касел, Германия, International standardization of HER2 testing – professional expert course”.

Членство в научни дружества

Член на Европейската асоциация на дружествата по цитология до 1995 г.

Секретар на секцията по цитопатология към НМДП в България за периода 1987-1995 г., до нейното закриване.

Зам. председател на ръководството на Българското дружество по патология - 2005-09 г.

Член на Европейската асоциация по патология (ESP).

Член на EUROPA DONNA – European Breast Cancer Coalition, Breast - unit in Bulgaria.

Проф. Христова има над 190 научни публикации и участия в Конференции и Конгреси. Цитирана е в 14 български и 273 чужди научни издания. 

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Платен прием
Работи с осигурител
проф. Светлана Христова, дм създаде публикация
2015
Колоректален карциномХистологични и имунохистохимични прогностични и предиктивни характеристики (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
Колоректален карцином Хистологични и имунохистохимични прогностични и предиктивни характеристики ...

Цялата презентация можете да видите, като отворите прикачения по-долу файл.

проф. Светлана Христова, дм създаде публикация
2015
Патоморфологична характеристика на простатния карцинома (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
Патоморфологична характеристика на простатния карцинома (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

Цялата презентация можете да видите, като отворите прикачения файл по-долу.

Публикации

Колоректален карциномХистологични и имунохистохимични прогностични и предиктивни характеристики (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
Колоректален карцином Хистологични и имунохистохимич...
Публикация
Патоморфологична характеристика на простатния карцинома (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
Патоморфологична характеристика на простатния карцин...
Публикация