За мен

Д-р Влахова работи в Клиниката по обща и клинична патология на Александровска болница

Клиниката по обща и клинична патология на Александровска болница

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Платен прием
Работи с осигурител