За мен

Д-р Кьосева работи в Клиниката по обща и клинична патология на Александровска болница, а също и в Лабораторията по клинична патология на УМБАЛ "Св. Иван Рилски"

Д-р Кьосева работи в Клиниката по обща и клинична патология на Александровска болница, а също и в Лабораторията по клинична патология на УМБАЛ "Св. Иван Рилски"

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Платен прием
Работи с осигурител