За мен

Д-р Кьосева работи в Клиниката по обща и клинична патология на Александровска болница, а също и в Лабораторията по клинична патология на УМБАЛ "Св. Иван Рилски"

Д-р Кьосева работи в Клиниката по обща и клинична патология на Александровска болница, а също и в Лабораторията по клинична патология на УМБАЛ "Св. Иван Рилски"