За мен

специалист - ендокринолог
 

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. София

Придобити специалности по "Вътрешни болести" и "Ендокринология и болести на обмяната" в МУ - гр. София

Опит

8000, Бургас, България, ул. "Лермонтов" 33 А
+35956840202 +359888726700
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 18:00

Вторник

14:00 - 18:00

Четвъртък

14:00 - 18:00

Петък

14:00 - 18:00

Прием само след запазен час
Платен прием