За мен

специалист - клинична лаборатория

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Клинична лаборатория" в МУ - гр. Варна