Публикации

Ролята на неврорентгенологията за диференциалната  диагноза
Ролята на неврорентгенологията за диференциалната д...
Публикация
д-р Дора Златарева създаде публикация
2016
Ролята на неврорентгенологията за диференциалната  диагноза
Ролята на неврорентгенологията за диференциалната диагноза

Неврорентгенологията е възлов раздел на образната диагностика касаещ заболяванията на централна...