Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски № 1
Платен прием
Работи с осигурител
Магнитен резонанс на малформациите в кортикалното развитие 3Т или 3D
Магнитен резонанс на малформациите в кортикалното развитие 3Т или 3D

Презентация от 18 Конгрес на Българската асоциация по радиология, Варна, 26-28 септември 2019 г. ...

Ролята на неврорентгенологията за диференциалната  диагноза
Ролята на неврорентгенологията за диференциалната диагноза

Неврорентгенологията е възлов раздел на образната диагностика касаещ заболяванията на централна...

Публикации

Магнитен резонанс на малформациите в кортикалното развитие 3Т или 3D
Магнитен резонанс на малформациите в кортикалното ра...
Публикация
Ролята на неврорентгенологията за диференциалната  диагноза
Ролята на неврорентгенологията за диференциалната д...
Публикация