Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
359898207939
Работно време по график
Работи с осигурител
6000, Стара Загора, България, кв. Три чучура - юг, ул.Д.Подвързачов 1
359898207939
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 17:00

Вторник

14:00 - 17:00

Сряда

14:00 - 17:00

Петък

14:00 - 17:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Пневмология и фтизиатрия
Вътрешни болести

Специалности

Пневмология и фтизиатрия
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb