За мен

специалист - патологоанатом

Завършва "Медицина" в МУ - гр.Варна

Придобита специалност по "Обща и клинична патология" в МУ - гр. София