За мен

специалист по Патологоанатомия и цитопатология

Завършил е "Медицина" в МУ - гр.София

Придобита специалност по "Обща и клинична патология" в МУ - гр.София