За мен

специалист по Патологоанатомия и цитопатология

Завършил е "Медицина" в МУ - гр.София

Придобита специалност по "Обща и клинична патология" в МУ - гр.София

Опит

Началник лаборатория по обща и клинична патология
1115, София, улица Филип Кутев 10
angel87@abv.bg 0879997933
Услуги в тази практика
  • Цитологични и хистологични изследвания
  • Консултации