За мен

Завършила Медицина в МУ – Плевен, през 2000 г. Специалности - “Педиатрия” и „Обща медицина".

Асистент в катедра „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология” при МУ-Плевен. 

 • Старши асистент, катедра „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология” (2009 - 2011)
 • Главен асистент, катедра „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология” (2011 – до момента)

Специализации:

 • Квалификационен курс по английски език – European center for education and training – Europa Schools 2007 • Курс по парентерално хранене, МУ-Плевен 2010г.

Преподавателска дейност:

 • Практически занятия по Обща медицина, студенти АЕО и БЕО, специалност “Медицина”;
 • Практически занятия по „Комуникативни умения”, студенти АЕО и БЕО специалност “Медицина”;
 • Практически занятия по „Първични здравни грижи” и „Комуникативни умения”, студенти специалност „Акушерка” и „Медицинска сестра”

Научни интереси:

 • Семейството в здраве и болест.
 • Сексуално възпитание у подрастващите.
 • Морално-етични дилеми в Общата практика

Членство в научни и обществени организации:

 • Български лекарски съюз
 • EURACT
 • EUPHA