За мен

Висш медицински институт - Пловдив 1977, Участъков лекар 1977-1979

 • Асистент в катедра по "Съдебна медицина" на ВМИ - Плевен (1977 год.)
 • Старши асистент в катедра по "Съдебна медицина" на ВМИ - Плевен (1984 год.)
 • Главен асистент в катедра по "Съдебна медицина" на ВМИ - Плевен (1987 год.)
 • Докторска дисертация на тема "Идентификационни изследвания при нараняване на бял дроб с остро оръжие" (1987 год.)
 • Доцент (1989 год.)
 • Специалност "Съдебна медицина" (1982 год.

Научна дейност:

 • Публикации в български и чуждестранни списания.
 • Автор на монографиите "Медицинска деонтология и медицинско право", "Евтаназия или медицински контрол на умирането и смъртта".
 • Автор на раздели от учебника по съдебна медицина и деонтология и от ръководството за практически упражнения за съдебна медицина.

Членство в научни организиции:

 • Съюз на учените в България;
 • Член на управителното тяло на дружеството по "Съдебна медицина и криминалистика" в България.