За мен

Специалист Вътрешни болести, Нефрология, Конвенционална ехография - Абдоминална ехография и повърхностни структури.

Специалист Вътрешни болести, Нефрология, Конвенционална ехография - Абдоминална ехография и повърхностни структури.

Работила съм като Завеждащ Нефрологичен сектор с диализа в София; Терапевт – Вътрешно отделение на Санаториум на МВР в София; Нефролог – ІІ Вътрешно отделение на Централна клинична болница на МВР в София; Началник на Нефрологичен кабинет при Медицински институт на МВР в София.

Преподавала съм  Вътрешни болести на специализиращи Вътрешни болести лекари, по програма на СДО, към базата за специализация – Централна клинична база на МВР – РАЗДЕЛ Нефрология.

Професионални квалификации:

  • Курс индивидуално обучение по хемодиализа
  • Курс комплексно обучение на бъбречните заболявания
  • Индивидуално обучение по абдоминална ехография
  • Основен курс по абдоминална ехография
  • Съвременни алгоритми на поведение на нефрологията
  • XVII Дунавски симпозиум по нефрология
  • IX Национален конгрес по кардиология
  • Ултразвукова диагностика по кардиология
  • Интензивна нефрология – бъбрек и бременност (водно- електролитни нарушения)

Опит

1000, София, България, ул. Битоля №18, бл.63, ет. 1
Платен прием
Работи с осигурител