За мен

​Радослава Атанасова е родена на 14.06.1978г. в град Плевен. През 1997г. завършва Математическата гимназия в Плевен.

Радослава Атанасова е родена на 14.06.1978г. в град Плевен. През 1997г. завършва Математическата гимназия в Плевен. През 2001г. се дипломира като бакалавър по кинезитерапия към Национална спортна академия "Васил Левски" гр.София. През 2003г. завършва магистърска степен по кинезитерапия в областта на неврологията и педиатрията. Член е на Aсоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България.

От 2002г. работи в сферата на рехабилитацията и балнеолечението в България гр. Варна и курортните комплекси „Златни пясъци” и „Св. Константин”, а от 2010г. и в Германия.

2012 г. преминава курс на обучение в техниката Боуен, която е нова за България, но популярна в САЩ, Австралия и Западна Европа.

Опит

1000, София, България, ул. Битоля №18, бл.63, ет. 1
Платен прием