За мен

Д-р Георгиев извършва оперативно отстраняване на полуретинирани и ретинирани зъби, пластика на възпалена алвеола, инцизия на абсцес, апикална остеотомия, премахване на киста ,премахване на къс френулум и др.

  • През 2002 г.  д-р Георгиев завършва стоматология в  Медицински Университет – Пловдив
  • 26.10.2013 г. Участие в срещата на БИКА /Български изследователски клубАлекзандър/ с презентация на тема: “Ортодонтски миниимплантати и пластини – хирургичен протокол” , проведена в гр.Пловдив
  • 7-17.05.2013 г. Обучение по орална и пародонтална хирургия в клиниката на д-рФархад Болтчи в гр. Арлингтън, Тексас /САЩ/
  • 9-10.05.2013 г. Участие на Международния ортодонтски симпозиум посветен на Дисциплината Алекзандър, проведен в Арлингтън, Тексас
  • 16.05.2011 г. Обучение по протетична стоматология в клиниката н д-р Чиа-Минг Лий в гр. Арлингтън, Тексас /САЩ/
  • 13 и 20.05 2011 г. Обучение по орална и лицево-челюстна хирургия в клиниката на д-р Ед Ментън в гр. Арлингтън, Тексас /САЩ/
  • 9.05.2011 г. Обучение по обща стоматология в клиниката на д-р Хармън Джейкъбс в гр. Арлингтън, Тексас /САЩ/
  • 6.06.2011 г. Посещение на семинар по ортодонтия воден от д-р Муди Алекзандър – проведен в Денталния колеж „Бейлър” в Далас
  • 17.04.2010 г. Семинар от квалификационната програма на БЗС на тема: „ Ранна диагностика и поведение при болни със злокачествени тумори в ЛЧО в ежедневната практика на общопрактикуващия стоматолог” с лектор проф. д-р Радомир Угринов, проведен в гр.Пловдив и др.

Опит

Работи
4000, Пловдив, България, бул. Никола Вапцаров 9
Дни за консултация

Четни дни

08:00 - 13:30

Нечетни дни

08:00 - 13:30

Работи с осигурител