За мен

Завеждащ отделение по съдова хирургия с 3-то ниво на компетентност към УМБАЛ “Софиямед“. Работи цялата гама съдово-хирургични интервенции. Особено голям опит в областта на каротидната хирургия.

 • Висше медицинско образование завършва през 1991 г. в МУ-София.
 • От 1992 г. до м. Март 1993 г. работи като доброволен сътрудник в УБ “Света Екатерина” – София. 
 • От 01.03.1993 г. след проведен конкурс е назначен за асистент – хирург в същата болница.
 • През м.май 1998 г. придобива основна специалност по Обща хирургия.
 • От 1995г. Януари - старши асистент в Клиниката по Съдова хирургия
 • През м.май 2002 г. придобива профилна специалност по Съдова хирургия.
 • От 2002г. – лекционен асистент по Съдова хирургия
 • Участва в преподавателския процес при обучението на студенти – медици и специализанти по съдова хирургия.
 • От 2004г Юни - Главен асистент към Катедра по сърдечно – съдова хирургия
 • От ноември 2006 работи в Токуда болница – София.
 • През Ноември 2012г. защитава дисертационен труд на тема „ Анализ на усложненията при тромбендартеректомия на каротидните артерии. Мултимодален подход.“ и придобива образователна и научна степен „Доктор“
 • От м. Май 2014 е завеждащ отделение по съдова хирургия с 3-то ниво на компетентност към УМБАЛ “Софиямед“
 • Член е на БНДАСХ. Участвува във всички семинари и симпозиуми на дружеството.
 • Работил е и има научни и нтереси в областта на бъбречната трансплантология, хирургичното лечение на ААА, каротидната хирургия.
 • Има определен интерес към научните изследвания, които са публикувани в 34 научни труда. Работил е и има научни и нтереси в областта на бъбречната трансплантология, хирургичното лечение на ААА, каротидната хирургия.
 • Член е на БНДАСХ и Българската асоциация по гръдна,сърдечна и съдова хирургия. Участвува във всички семинари и симпозиуми на дружеството.

Опит

1000, София, България, бул. Г. М. Димитров 16
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Съдова хирургия

Специалности

Съдова хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb