За мен

Д-р Илев работи в Отделението по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ "Пловдив".

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив през 2014 г. След дипломирането си започва работа в ОАИЛ в МБАЛ "Пловдив". 

Осъществява анестезиологична и реанимационна дейност, интензивно лечение, наблюдение и консултации на болни в критично състояние.