За мен

Д-р Илев работи в Отделението по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ "Пловдив".

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив през 2014 г. След дипломирането си започва работа в ОАИЛ в МБАЛ "Пловдив". 

Осъществява анестезиологична и реанимационна дейност, интензивно лечение, наблюдение и консултации на болни в критично състояние.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. България 234
35932905347
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Анестезиология и интензивно лечение

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb