За мен

Старша медицинска сестра в Медицински център "ГеоХелт"

Опит в сферата на болничната и извънболничната медицинска помощ