За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по физикална медицина и рехабилитация.

Работи и в балнеохотел "Люляци" гр.Габрово.  и

МЦ''Апогей'' гр.Габрово

Опит

5300, Габрово, България, ул. Ивайло 1
35966876424
Платен прием