За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по физикална медицина и рехабилитация.

Работи и в балнеохотел "Люляци" гр.Габрово.  и

МЦ''Апогей'' гр.Габрово