За мен

Завършил медицина в Стара Загора, през 1991г. специалист по пневмология и фтизиатрия и вътрешни болести.

От 1999 г. работи в СБАЛ по ББ в Габрово. Придобита квалификация за бронхоскопия. 

Опит

5300, Габрово, България, ул. Антим I, 3
35966878941240
Кабинет по пневмология и фтизиатрия
Дни за консултация

Вторник

13:30 - 16:30

Платен прием
Работи с осигурител