За мен

Завършил медицина в Стара Загора, през 1991г. специалист по пневмология и фтизиатрия и вътрешни болести.

От 1999 г. работи в СБАЛ по ББ в Габрово. Придобита квалификация за бронхоскопия.