За мен

Д-р Георгиева е специалист по детски болести и хомеопатия. Има професионален интерес към случаи на често боледуващи деца и бронхиална астма.

Д-р Георгиева завършва висше медицинско образование през 1982г. във ВМИ "Ив.П.Павлов" Пловдив. Получава специалност по детски болести през 1990г. в МУ гр. София, през 2001г. хомеопатия, а от 2009г е и специалист по здравен мениджмънт.

През 2015г. д-р Георгиева става доктор по медицина след защита на дисертационен труд на тема: Диагностично-терапевтичен подход при бронхообструктивен синдром в ранна детска възраст;

Посещава ежегодни квалификационни курсове по имунология, алергология, ехография

на коремни органи, функционално изследване на дишането и др.

В момента д-р Георгиева специализира детска пулмология в детска пулмологична клиника на СБАЛББ "Св София".

Опит

1000, София, България, ул. Найден Геров 2
Платен прием
Работи с осигурител
1000, София, България, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 11
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия

Специалности

Педиатрия
Медицинска информатика и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb